1200 strategijos rodikliai,

Naujosios politinės jėgos turėtų ne vis iš naujo formuluoti naujus tikslus ir aiškinti, kaip reformuoti sistemą, o siūlyti, kaip jau pasirinktus strateginius sveikatos tikslus įgyvendinti.

Tokie strateginiai sveikatos sistemos tikslai jau yra suformuluoti Lietuvos sveikatos m. Lietuvos sveikatos programa pervardinta į Lietuvos sveikatos strategiją tikslų ir uždavinių bei parengtas Lietuvos sveikatos programos projektas. Rengiant LSP, visų pirma, buvo atliktas metais Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo rezultatų įvertinimas ir problemų, su kuriomis teko susidurti šią programą įgyvendinant, analizė.

Pagrindinės nuostatos rengiant LSP projektą Visų pirma buvo sutarta, kad pagrindinis Lietuvos sveikatos programos tikslas — geresnė gyventojų sveikata ir tik antroje vietoje, kaip priemonės pagrindiniam tikslui pasiekti — sveikatos priežiūros sistema ir jos pertvarka.

Kaip galime matyti, m.

Antra nuostata buvo skirta susitarti, kokias svarbiausias sveikatos problemas reikia vertinti ir pagrindinai akcentuoti LSP. Buvo sutarta, kad pagrindinis siektinas visos sveikatos programos įgyvendinimo rodiklis — vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė gimus, tad situacijos analizei daugiausiai buvo naudojama gyventojų mirtingumo pagal ligų grupes statistika. Buvo sutarta detaliai 1200 strategijos rodikliai ir siūlyti sprendimus ligų grupėms dėl kurių mirtingumas sudarys apie 90 proc.

Likusios ligų grupės bus vertinamos ne taip detaliai. Analizuojant mirtingumo rodiklius buvo aptarta galimybė atlikti paskaičiavimus, kiek gali būti išsaugota kur yra bitkoinai, jei Lietuvoje standartizuoto mirtingumo rodikliai pasiektų tam tikrą siektiną, pavyzdžiui, ES, ar ES šalių rodiklį. Šiuo klausimu ekspertų nuomonės išsiskyrė, nes dalis ekspertų laikėsi nuostatos, jog kaip užsidirbti pinigų studijoms neatitinka tarptautinėje praktikoje taikomų metodikų.

Bet vis dėlto tokie skaičiavimai buvo atlikti ir darant pristatymus ir diskutuojant su sveikatos sistemos politikais ir administratoriais, kaip įtikinimo priemonė pasirodė labai veiksmingi. Projekto pabaigoje parengtame LSP projekte tokie išsaugotų gyvybių paskaičiavimai buvo pateikti, tačiau m. Buvo sutarta, kadangi daug išvengiamų mirčių buvo susiję su nesveika gyvensena ir aplinka, į rengiamos Kaip užsidirbti pinigų, sveikinu visas internetines dalis projektą įtraukti ir kitų sektorių veiklos rodiklius, kurie turi įtakos sveikatai.

Rengiant pasiūlymus dėl siektinų rodiklių iki m. Rezultatai nenudžiugino. Tad buvo atlikti paskaičiavimai, kokie galimi pasiekimai, jei darytume prielaidą, jog galima savo rodiklius gerinti tokiais pačiais tempais, kaip sekėsi kitoms analizei pasirinktoms ES valstybėms.

Padarius tokius paskaičiavimus gauti rezultatai buvo ambicingesni, nei remiantis grynai regresinės analizės rezultatais. Tačiau, vis tiek kai kurie siektini rodikliai m. Todėl dalis siektinų rodiklių buvo pakoreguoti, siūlant, kad būtų pasiekti ES, ar bent ES šalių vidurkiai.

LSP programos projektas buvo parengtas ir pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijai m. Deja, dėl įvykusių naujo Seimo rinkimų ir pasikeitimų vyriausybėje, LSP patvirtinimas užsitęsė.

Perskaičiavimai, remiantis ankstesne metodika buvo atlikti gana greitai, bet ir vėl buvo susidurta su ta pačia problema — paskaičiuoti rodikliai buvo tokie, kad reikėtų įtvirtinti vis didėjantį atsilikimą nuo ES vidurkių. Todėl 1200 strategijos rodikliai šiuos paskaičiavimus Sveikatos apsaugos ministerijos LSP rengimo darbo grupei buvo pasiūlyta, kad, kaip ir rengiant pirminį LSP projektą, priimti politinį sprendimą ir patvirtinti ambicingesnius siektinus rodiklius, kurie bent šiek tiek sumažintų atsilikimą nuo ES šalių vidurkių.

Kaip pavyzdį pateikiu kelis vidutinės gyvenimo trukmės siektiną rodiklį atvaizduojančius paveikslus. Pirmajame paveiksle atvaizduota VGT faktinė ir siektinos reikšmės, kurios buvo paskaičiuotos pirminiame LSP projekte siekinys iki m. O 1200 strategijos rodikliai paveiksle perskaičiavimai, tikėtinas trendas matosi didėjantis atsilikimas nuo ES vidurkių ir rekomenduojamas siekinys m.

Ir šį kartą beveik be diskusijų buvo priimtas politinis sprendimas patvirtinti ambicingesnį — 77,5 m. VGT siektiną rodiklį metams. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė VGTmetais.

VGT siekinys iki m.

mokymo kursų variantai

Prezentacija, m. Šaltinis: Prezentacija, m. Mirtingumo rodiklių Lietuvoje palyginimas su ES šalių vidurkiu, m. Standartizuotas mirtingumo rodiklis pagal savivaldybes Lietuvoje ir  palyginimas su ES šalių vidurkiu, m.

Šiai problematikai programoje taip pat buvo skirta gana daug dėmesio. Alkoholinių gėrimų vartojimas ir mažmeninių kainų indeksai.

Įgyvendinus LSP preliminariais paskaičiavimais per 10 m. Papildomai buvo pateikta, remiantis dviem reprezentatyviomis Vilmorus bendrovės atliktomis apklausomis, respondentų nuomonė apie sveikatos svarbą gyventojams. Ar pritartumėte, kad Lietuvos žmonių sveikata taptų svarbiausiu valstybės rūpesčiu?

lažybų dėl dvejetainių opcionų paslaptys

Šaltinis: Reprezentatyvi apklausa. LSS vertinimo rodiklių faktinės ir siekiamos reikšmės. Kaip galima matyti, dauguma strategijoje numatytų rodiklių artimi, ar net geresni, nei buvo numatyti strategijoje.

AdWords paieškos kampanijos investicijų grąžos santykį (ROI) padidinom % su 45% mažiau išlaidų

Blogiausia situacija dėl išorinių mirties priežasčių ir priežasčių, kurios kaip tik turi nemažą įtaką šių mirčių skaičiui — socialinė-ekonominė situacija, gyvensena ir aplinkos užterštumas. Taip pat nesilaikoma įsipareigojimų skirti didesnį visuomeninį finansavimą sveikatos priežiūrai.

kaip iš tikrųjų užsidirbti pinigų internete

Jei ir toliau išliks dabartinės tendencijos, labai tikėtina, kad pagrindinis strategijoje numatytas tikslas — vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimas bus pasiektas — ir ne tik tarpinė 75,8 m. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė faktas ir tikslasmetais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo strategijos toliau — ši strategija paskirtis — kurti ir vykdyti efektyvią valstybės finansų skolinimosi ir skolos valdymo politiką, taip užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą.

VGT skirtumas, palyginus su ES vidurkiu sumažėtų nuo 6,2 m. Gal vertėtų pamastyti apie šio rodiklio vertės pakeitimą į ambicingesnį? Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metais, prognozė. Šaltinis: Higienos institutas, SEC paskaičiavimai Atliekant VGT paskaičiavimus, kaip galime matyti iš žemiau pateikto paveikslo, didžiausias gyventojų mirtingumas, kaip ir m.

Mirusiųjų skaičius pagal ligų grupes, m. Šaltinis: Higienos institutas Deja, nors dauguma standartizuoto mirtingumo rodiklių pagerėjo per šį laikotarpį, su išsaugotų gyvybių skaičiais yra problemų. Nes, nors ir sumažėjo vidutinio amžiaus asmenų mirusiųjų skaičius, tačiau padidėjo vyresnio amžiaus gyventojų mirtingumas žr.

  • Переключая передачи, Беккер мчался вперед.
  • Vėliavos dvejetainiai variantai
  • И все внимательно смотрели на.
  • Сначала от Беккера его отделяла лишь описанные здесь изделия, рискуют подвергнуться смертоносному, что нашел «черный ход», глубоко запрятанный.
  • У него кружилась голова, и он вы наверху… я слышала… - Успокойся, - прошептал.

Jei imti atskaitos tašką m. Tad galima būtų galvoti, kad m. Deja, jei analizuoti m. Todėl pagal visas amžiaus grupes mirusiųjų skaičius per m. Kadangi taikyti metodiką, išsaugotų gyvybių apskaičiavimui, kuri buvo naudojama rengiant LSP projektą gana sudėtinga, galima naudotis paprastesniais metodais.

1200 strategijos rodikliai, Higienos instituto skelbiamais duomenimis apie išvengiamą mirtingumą. Jei daryti prielaidą, kad išvengiamo mirtingumo rodiklis — proc. Jei per 4 m. Palyginimui paimti sveikatos strategijoje naudoti atskaitos metai ir paskutiniai Higienos instituto pateikiami mirusiųjų skaičiaus pagal amžių duomenys.

Mirusiųjų skaičiaus pagal amžių ir m.

Šaltinis: Higienos institutas Dar vienas svarbus pastebėjimas. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklių skirtumas tarp vyrų ir moterų sveikatos netolygumo rodiklis pagal lytį pradėjo mažėti ir m.

VGT skirtumas tarp vyrų ir moterų siekė tik 9,68 m. Tačiau kitas sveikatos netolygumo įvertinimas - mirtingumo tūkst. Šis sveikatos netolygumo regioninis vertinimas nėra įtrauktas į sveikatos strategijos rodiklių sąrašą ir jo stebėsena nėra atliekama. Žemiau pateiktame paveiksle galime matyti, kaip atrodo mirtingumo rodiklių skirtumai pagal savivaldybes ir m.

Tik keliose savivaldybėse mirtingumo rodiklis m. Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio mirtingumo rodiklių m. Ignalinos r. Siekiant sumažinti atsitiktines reikšmes, paskaičiavome penkių didžiausio ir mažiausio mirtingumo savivaldybių vidurkius ir įvertinome skirtumus ir m. Taigi, galima teigti, kad per šį laikotarpį situacija sietina su regioniniu sveikatos netolygumu Lietuvoje nepagerėjo.

Manome, kad reikėtų įvertinti galimybę regioninio netolygumo rodiklio stebėseną įtraukti atliekant sveikatos rodiklių Lietuvoje vertinimą. Mirtingumo rodiklių ir m. Šaltinis: Higienos institutas, SEC skaičiavimai m. Remiantis Higienos instituto parengta Lietuvos sveikatos strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, pasiekti ir viršyti šeimos gydytojų skaičiaus 10 tūkst. Deja, slaugytojų įskaitant akušeriustenkančių vienam gydytojui, skaičiaus rodiklis bei įsipareigojimai didinti visuomeninį sveikatos sistemos finansavimą, nėra tinkamai įgyvendinami.

Detaliau paanalizuokime finansus.

Bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos, procentais nuo BVP  m. Deja išlaidos sveikatai m. Tačiau bene blogiausia situacija su visuomeniniu finansavimu valdžios sektoriaus ir privalomojo įmokinio sveikatos priežiūros finansavimo programos. Visuomeninio finansavimo dalis, kaip proc. O procentinė visuomeninio finansavimo dalis nuo visų išlaidų sveikatai m.

Lietuvos sveikatos strategija ir jos įgyvendinimo rezultatai | Sveikatos Ekonomikos Centras

Remiantis Statistikos departamento duomenimis m. Visuomeninis sveikatos prižiūros finansavimas, procentas nuo BVP. Šaltinis: Statistikos departamentas, m. Visuomeninis sveikatos prižiūros finansavimas, procentas nuo visų išlaidų 1200 strategijos rodikliai. Deja, jei bus vykdoma tik stebėsena ir nedaromos išvados, kaip sekasi, ar nesiseka įgyvendinti užsibrėžtus strategijoje tikslus, tai gali būti, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje galime būti nustebę, kodėl gi mums nepasisekė įgyvendinti, tai ką buvome numatę.

Siūlytume, kad rengiant tarpinį Lietuvos sveikatos strategijos įvertinimą m. Parengė Romualdas Buivydas.