Kada galima pasinaudoti pasirinkimo galimybe, Iliustracijos

Pasirinkimo galimybė

Ir ignoruojamos tik todėl, kad netiko toms bendroms programoms, kurios nuolat yra kalamos į žmonių galvas. Laidą veda Ingrida Stankevičienė, Edita Marciulevičienė. Transliacija vyksta O ignoruojamos tik todėl, pasirinkimo galimybė neįsirašė į tas bendras programas, kurios nuolat yra brukamos, kalamos į žmonių galvas.

pasirinkimo galimybė

Ir tie dėsningumai rodo, kad bet kokie įvykiai yra tik projekcija, pasekmė. Pasekmė kažkieno norų, pasirinkimo galimybė, geismų, nesąmoningumo, teisingų ryšių nebuvimo, nebendravimo. Dėsningumai mums rodo, kad į tai reikia žvelgti iš subtilaus lygmens, nes subtilus lygmuo yra priežastis grubaus, materialaus mūsų pasaulio.

Pasirinkimo galimybė yra, Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Deja, dauguma mūsų savo gyvenimus formuojame pagal grubią, materialią koncepciją, nesuvokdami subtilaus pasaulio poveikio mūsų jausmams, mintims, veiksmams, ryšiams, žodžiu, mūsų aplinkai.

Pirmą dalį mes pradėsime nuo ištraukos iš praėjusios laidos apie žmogaus gebėjimą pasirinkti. Jos negalima apgauti, jos negalima aplenkti. Mes virš savo bambos iššokti negalim niekaip.

pasirinkimo galimybė

Kam aš galiu reikšti pretenzijas? Jeigu supratimo prasme noriu daugiau suprasti, tai aš turiu daugiau pragyventi, daugiau dėti pastangų, daugiau sukaupti žinių, ir tada galiu suvokti daugiau.

Ir viso to yra, tik reikia įdėti pastangų. Ir tada, jeigu aš kažkam turėčiau pretenzijų, tai turėčiau kažkam perkelti atsakomybę už savo evoliuciją.

„Verslumo dvasia“: apie pasirinkimo galimybę ir subtilaus pasaulio įtaką jai

Ir tada kas? Pretenzijas galiu išstatyti tiems žmonėms, kurie matau, kad padarė poveikį mano fiziologijai, padarė poveikį mano emocijai, kuri man padarė kažkokį nuostolį, man sukėlė vidinį skausmą ir su juo turėjau gyventi kažkiek laiko. Suprantu, kad išgyvenimas, skausmas, kurį aš gavau, yra vertė. Bet nuo to nesumažėja apmaudas.

pasirinkimo galimybė

Ir turi dirbti su savimi, kad nesugeneruotum pykčio ant to žmogaus. Tai fiziniam pasaulyje tas vyksta, tai ką čia kalbėti apie subtilų pasaulį… nes jeigu tu, žinodamas tuos evoliucijos dėsnius, pradėsi… Tai mes jau tai praėjome.

Apie pasirinkimo galimybę ir subtilaus pasaulio įtaką jai

Žmonija tai jau iševoliucionavo, kada vien dėl keršto kovojo, kad vieni kitiems atkeršytų, kad kažką padarė. Todėl dabar ir vystosi demokratija, todėl ir pasirinkimo galimybė pliuralizmas, ir supratimas, kad kiekvienas žmogus vystosi, evoliucionuoja, tobulėja ir kad jam reikia to.

Ir kad geriausiai žmonės vystosi ir tobulėja, kada jie patys dalyvauja, kada jie patys sprendžia, tada nėra ką kaltinti, nes jie patys renkasi. Visada žmogus turi galimybę rinktis. Ir jis renkasi, visada.

pasirinkimo galimybė

Mes apie tai esame ne kartą kalbėję. Bet kokioje situacijoje visada yra dvi galimybės, viskas prasideda nuo tos mažos kibirkštėlės, didžiausias laužas užsidega nuo mažo degtuko, bet, kas gali ir kas turi kažką tokio perteklinio, kuo gali pasidalyti, tai nuodėmė yra laikyti savyje. Taigi, kaip sakoma, blogis nesnaudžia. Būkit budrūs.

Abiturientai dėl studijų pasirinkimo dar dvejoja Naujienlaiškis Transporto paslaugos padės sutaupyti laiko riesestenisas. Transporto paslaugos: kokias galimybes galima pasirinkti? Jų patrauklumas yra tas, kas spėjimui pasiteisinus, investuota suma gali išaugti daugybę kartų labai greitai. O galimi nuostoliai riboti - perkant opcioną, galima prarasti tik investuotą sumą, kai tuo tarpu perkant 'ateities' ar 'išankstinius sandorius' nuostoliai gali būti neriboti.

Tai mes turim visą laiką tą pasirinkimo galimybę: ar mes pritariame ir palaikome tai, kas vyksta, ar mes su tuo kovojame ir mes keliame tuos klausimus, kodėl taip vyksta ir nurodinėjame tas pasirinkimo galimybė, kuriose matome, kad vyksta kažkas ne taip.

Tai mes ir negalime sakyti, kad tai neteisinga, nes pagal mūsų išsivystymo lygį ir tą vadinamąjį abejingumo lygį, pasirinkimą nedalyvauti tame, tai vadinasi mes laikome, kad čia nieko blogo.

Vienas tikrai nieko negaliu ir nesistengiu suformuoti, tiesiog stengiuosi bendrą informacinį lauką papildyti tuo, ką aš pastebiu, tuo, ką aš pasirinkimo galimybė, ką aš pajaučiu. Tai aš stengiuosi tuo pasidalyti.

Pasirinkimo galimybė yra

Žmonės patys pagal savo išsivystymo lygį turi rinktis, kas jiems pasirodo aktualu, kas neaktualu, kas jiems tinka, kas netinka, kas jiems įdomu, kas neįdomu, ir niekad nededu pastangų, neturiu tikslų sukelti kažkokį nepasitenkinimą arba kažkokią revoliuciją, ar forsuoti tą evoliuciją, — neturiu tokių tikslų.

Tik žinau viena, jeigu jauti, kad kažką reikia pasakyti, ir tau kyla noras pasakyti, tai aš dėkingas likimui, kad gyvenu tokiu laikotarpiu, kada galiu pasakyti. Ir aš tą darau. Kokie norai juos veda į priekį, kokios pasirinkimo galimybė, kokie geismai ir instinktai, kokius tikslus jie atsineša iš savo šeimos, kaip juos veikia aplinka, kiek jie jautrūs kitam, kiek juose gailestingumo ir noro padėti paprastam žmogui?

Taip pasirinkimo galimybė matome, naujų uždarbių tinkle labai daug yra jaunų žmonių, bijančių žengti pirmuosius savo savarankiško gyvenimo žingsnius.

Pardavimo pasirinkimo galimybė

Kaip jaunam žmogui pasiruošti, susikaupti, kad jis nebijotų atsistoti prieš bet kokią galimybę žengti naują žingsnį? Augustinas Rakauskas: Tokiems dalykams nesiruošiama, nes jeigu yra vertybių konstitucija susidėliota pas žmogų, tai jam nieko ruoštis nereikia.

pasirinkimo galimybė

Nes ruoštis reikia, kada mes manipuliuojame, kada mes nesame atviri, sakom, šitą reikia parodyti, o šito nereikia parodyti, čia nelabai gražu pas mane, — tai tokia bailio pozicija. Ir ypač jauniems žmonėms reikėtų kaip tik nuo šito bėgti.

HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL October 16, 2020 Chapter Two in Paris

Reiktų jiems kuo daugiau tokių iššūkių — atsidūrėte situacijoje kokioj nors ir jūsų širdis atvira, jūs esate toks, koks jūs esate, jūs savęs nesigėdijate ir nebijote suklysti, ir nebijote parodyti, kad jūs kažko nesuprantate, nes tik taip galite atrasti savo klaidas, savo nuklydimus.

Nes kitaip tada mes labai ilgai tobulėjame ir tokį žmogų labai lengva per jo tas silpnas vietas valdyti. Kam mes tas laidas darome? Tam, kad visų pirma patys norime būti laisvi, o demonstruodami savo laisvumą, savo sielos būseną, įtraukiame į procesą kitus žmones.

Pasirinkimo galimybė kartais nėra naudinga

Ingrida Stankevičienė: Kokius aspektus jūs turite omenyje, kada sakote, laisvai reikštis? Augustinas Rakauskas: Kaip laisvas žmogus, kaip laisva siela tik tada ir apsireiški, kada pradedi demonstruoti tai, ką turi savyje ir ką tavyje kiti suformavo — tai vadinam būsena, kai tu pademonstruoji savo būseną, pademonstruoji praeitį. Nes mes tik tariame žodį, jau tas žodis iš karto atspindi praeitį, nes mes ką kalbame, žodžiu paverčiame tai, ką pasąmonėje turime.

Ingrida Stankevičienė: Be pasaulinės krizės, mes visi išgyvename ir savo tapatybės krizę.